Rad s mladima u formalnom školskom sustavu: inspiracija iz Finske

Rad s mladima u formalnom školskom sustavu: inspiracija iz Finske

Outward Bound /
31/01/2019 /
  • EU Projekti
    /

Često nas putovanja i upoznavanje novih sredina, ljudi i načina života potaknu da preispitamo svoj način razmišljanja i rada. Često nas inspiriraju i ohrabre da pokušamo nešto novo, da na drugačiji način pristupimo svakodnevnici. Takav dojam ostavilo je na nas i petodnevno job-shadowing putovanje u Finsku u sklopu strateškog EVS projekta „EVS for all“ i upoznavanje s radom s mladima u Finskoj.

Zahvaljujući prethodnoj uspješnoj suradnji na projektima volontiranja za mlade jedna od aktivnosti projekta ostvarena je u partnerstvu s gradom Lahtijem i njihovom službom za mlade. Tijekom putovanja imali smo priliku pet dana provesti s njihovim djelatnicima i youth workerima koji su nam spremno pokazali sve aspekte svog rada i zadivili nas brigom za svoje mlade koju pokazuje Finska.

Rad s mladima na finski način

Rad s mladima u formalnom školskom sustavu: inspiracija iz Finske

Rad s mladima u formalnom školskom sustavu: inspiracija iz Finske

Uredi gradske službe za mlade i njihovog centra za orijentaciju u Lahtiju

Rad s mladima u Finskoj sastoji se od podrške mladima u raznim aspektima svakodnevnog života – organizacija slobodnog vremena i infrastruktura za provođenje aktivnosti koje osmišljavaju sami mladi, savjetovanje o obrazovanju i zapošljavanju, podrška u pronalasku posla, organizacija i ponuda praksi i volontiranja, financijsko savjetovanje, savjetovanje o socijalnim pravima i podrška pri apliciranju na razne vrste subvencija, grupe podrške za osobe s poteškoćama s mentalnim zdravljem, drogom i alkoholom. Sve ove usluge su naravno besplatne, informacija o njima je dostupna na jednom mjestu prema principu otvorenih vrata – mladi se ne moraju prethodno najaviti. Ciljna skupina su svi mladi od 17 do 29 godina grada Lahtija – ne samo oni u riziku ili „s problemima“.

Gradska služba za mlade u Lahtiju bila je upravo ta koja je do sada poslala četvoro tada nezaposlenih mladih, koji su došli na savjetovanje u njihov orijentacijski centar, na dugoročno volontiranje u Outward Bound u Hrvatsku.

Gradska službe za mlade zapošljava youth workere – osobe koje rade s mladima i stručno su osposobljene za to srednjoškolskim, preddiplomskim ili diplomskim obrazovanjem. Financijska sredstva same gradske službe za mlade razdijeljena su na pojedine jedinice u radu s mladima koje upravljaju vlastitim budžetima i na taj način imaju mogućnost zaista odgovarati na potrebe mladih na mikro-razini.

Iz posjete gradskoj službi za mlade u Lahtiju zaključili smo da i u Hrvatskoj postoji veliki broj organizacija koje mladima nude ove usluge, ali nam nedostaje koordinacija na razini lokalne samouprave, vidljivosti među mladima te povjerenja javnosti kako bi se te usluge i najefikasnije iskoristile za boljitak života samih mladih.

Neformalno obrazovanje i u formalnom školskom sustavu

Kako se rad s mladima može uklopiti i u formalni školski sustav imali smo priliku vidjeti u osnovnoj školi Salpausselän u Lahtiju koju polaze učenici od 7. do 9. razreda. Osoba koja radi s mladima – youth worker – prisutna je u osam lahtijevskih škola od 2011. godine. Naime, u upitniku koji su među školskom populacijom proveli youth workeri koji su do tada bili prisutni isključivo u centrima i klubovima za mlade, proizašlo je da bi učenici htjeli da youth workeri budu prisutni i u školama pa bi se kroz svakodnevni kontakt bolje međusobno upoznali i radije surađivali.

Youth workeri u lahtijevskim školama dio su stručnog tima – uz socijalnog radnika, psihologa, savjetnika o karijeri, ravnatelja i predstavnika učitelja.

Uloga youth workera u školi usporediva je s ulogom pedagoga koji je prisutan u hrvatskim školama. Youth leader je poveznica među učenicima i nastavnicima, njegov zadatak je djelovati preventivno i uz suradnju sa svim ostalim osobama uključenim u školsku svakodnevicu stvoriti sigurno i poticajno školsko okruženje. Vrlo značajno je da youth worker u školi koju smo posjetili nema svoj ured, već ormarić sa svojim materijalima na školskom hodniku, što je prisiljava biti prisutnom među učenicima. Sami učenici time su naviknuti da joj se mogu obratiti na neformalan način u svakom trenutku.

Rad s mladima u formalnom školskom sustavu: inspiracija iz Finske

Školski hodnici – radno mjesto youth workera u školi

Rad s mladima u formalnom školskom sustavu: inspiracija iz Finske

Rad s mladima u formalnom školskom sustavu: inspiracija iz Finske

Youth worker kao pedagog blizak mladima

Glavna uloga youth workera u školi (a i u svim drugim kontekstima) je mladima biti odrasla osoba od povjerenja, koja je stručna, pedagoški obrazovana, ali prije svega bliska mladima i spremna prepoznati njihove stvarne potrebe i odgovoriti na njih.

Youth worker u školi razgovara s učenicima u odmorima između nastave, zajednički s njima organizira i provodi aktivnosti u pauzama i u slobodno vrijeme, potiče ih na slijeđenje njihovih interesa i hobija i upućuje na klubove i službe kojima se mogu obratiti te ih po potrebi i odvede tamo.

Zahvaljujući svakodnevnom kontaktu youth worker u školi poznaje učenike i u slučaju sumnje na probleme u kojima se učenik nađe može pravovremeno reagirati. Youth worker u školi koju smo posjetili je također slobodna ulaziti tijekom nastave u učionice, koje imaju ionako djelomično staklene zidove, i kroz interakciju saznati kako se učenici ponašaju u razredu. Po potrebi s nastavnikom priprema pedagoške aktivnosti i radionice koje bi poboljšale grupnu dinamiku razreda i odnos s nastavnikom. Youth worker u školi sudjeluje i u organizaciji kampova i izvanučionične nastave.

Inspirirani radom s mladima u Finskoj krećemo u nove pobjede

Rad s mladima u formalnom školskom sustavu: inspiracija iz Finske

S djelatnicima gradske službe za mlade u Lahtiju u prelijepom Päijänne nacionalnom parku gdje održavaju kampove za mlade

Na primjeru Finske imali smo priliku vidjeti da je osoba koja radi s mladima pedagog koji osnažuje mlade i postavlja njih u samo središte svakog svog djelovanja. Potiče ih na aktivnost na način da im pruža strukture i potporu u savladavanju prepreka koje se pojavljuju na putu do njihovog cilja. Vodi ih do toga da sami spoznaju koji su njihovi ciljevi i vrijednosti. Pokazuje im da je jedino aktivnost i odgovornost za svoj život i svoju zajednicu put prema ispunjenom i smislenom životu.

Ono što nam se posebno svidjelo jest da je društvo u Finskoj priznalo sebi da su mladi skupina kojima je potrebna dodatna podrška, naprosto jer se radi o životnom periodu koji je posebno važan za razvoj osobnosti i odabir budućeg životnog puta.

Podrška treba svim mladima, bez obzira na socijalni status ili bilo koju drugu karakteristiku, a tražiti podršku i savjetovanje od profesionalaca nije znak da nešto nije uredu. Kao što smo više puta tijekom ovog putovanja uzdahnule: „Svakome treba malo youth worka…“

Iskustvo u Finskoj motiviralo nas je da i sami postanemo bolji youth workeri slijedeći njihov primjer. Također osjećamo i snažnu želju i dalje raditi na usustavljenju rada s mladima i dostupnosti neformalnog obrazovanja u Hrvatskoj. Ovo iskustvo podsjetilo nas je da i mi sami kao djelatnici Outward Bounda trebamo živjeti na Outward Bound način, baš kao što to učimo naše polaznike. Da moramo biti hrabri, kreativno pristupati rješavanju problema, surađivati u timu, preuzeti ulogu predvodnika i marljivo raditi kako bi postigli svoj cilj, pritom uvijek imajući na umu da smo svi dio zajednice i svojim djelima smo suodgovorni za njeno blagostanje.

* Projekt „EVS for all“ provodimo tijekom dvije godine uz financijsku potporu iz Erasmus+ programa. Obzirom na bogato iskustvo slanja i koordiniranja volontera na službe u inozemstvo te primanje volontera na kratkoročne i dugoročne službe u Outward Bound u Hrvatskoj u ovom projektu bavimo se promoviranjem međunarodnog volontiranja i educiranjem djelatnika iz raznih sektora i samih mladih o mogućnostima uključivanja u ovaj nadasve koristan i zanimljiv način učenja i stjecanja radnog iskustva te raznih životnih vještina. Više detalja o provedbi i mogućnostima uključivanja saznajete na web-stranici projekta: https://evsforall.wixsite.com/evsforall

European Voluntery ServiceErasmus plus upcoming events

Sviđa vam se? Podijelite s prijateljima!

Odgovori