Erasmus+

Projekti i aktivnosti podijeljeni u tri cjeline: mobilnost pojedinaca KA1, suradnja vezana za inovacije i razmjenu dobrih praksi KA2, i potpora za reformu politika KA3.