Aktivnosti u prirodi na Outward Bound programu

 

Jakobove ljestve

U okolini našeg centra postavili smo poligon niske i visoke užadi. Poligon prolazite u paru ili kao cijela grupa. Zahtijeva koordinaciju uma i tijela, ali i različitih članova grupe.

Što ćeš naučiti

Surađivanje u grupi. Povjerenje u druge. Strateško razmišljanje. Upornost.
 

Planinarska ekspedicija

Višednevna ekspedicija na kojoj se orijentirate samostalno pomoću kompasa i karte, nosite sve što vam treba u ruksaku, danju osvajate vrhove, a navečer podižete kamp i kuhate na vatri.

Što ćeš naučiti

Samostalnost. Dijeljenje zadataka i organiziranje u grupi. Timski rad. Odgovornost. Ekološka svijest.
 

Istraživanje špilje

Ulazak u špilju uzbudljiv je i izazovan. Upoznat ćeš potpuno drugačiji eko-sustav u kojem vrijeme kao da je stalo.

Što ćeš naučiti

Ekološka svijest. Hrabrost. Međusobno pomaganje.
 

Sportsko penjanje

Aktivnost u paru koja će te izbaciti iz zone komfora – fizički i mentalno. Naučit ćeš koristiti penjačku opremu, osiguravati partnera i otkriti potpuno drugačiji način kretanja prirodom.

Što ćeš naučiti

Efikasna komunikacija. Povjerenje u vlastite sposobnosti. Povjerenje u drugoga. Suočavanje sa strahom.
 

Spuštanje niz stijenu

Dok je u sportskom penjanju ključno povjerenje u partnera koji te osigurava, tijekom spuštanja niz stijenu, ili abseila, uže je u tvojim rukama i sam/a kontroliraš svoj silazak.

Što ćeš naučiti

Samopouzdanje. Povjerenje u vlastite sposobnosti. Hrabrost.
 

Tirolska prečnica

Ponekad će vaš put na ekspediciji voditi upravo preko rijeke, ali mosta nažalost nema uvijek. U tom slučaju, instruktori će izraditi improvizirani most od užadi, ali prijeći morate sami povlačeći se po njemu.

Što ćeš naučiti

Izdržljivost. Hrabrost. Koordinacija uma i tijela.
 

Izgradnja splavi

Kada nije moguće izgraditi most za prelazak rijeke ili jezera, treba razmišljati kreativno. Izgradnja splavi pomoću koje ćete prijeći na drugu stranu jezera Kruščice pravi je timski izazov!

Što ćeš naučiti

Kreativno razmišljanje. Rješavanje problema. Slušanje i uvažavanje različitih prijedloga. Timski rad.